הקמת משרדים

חברת “AACC מערכות” מתמחה בהקמת תשתיות תקשורת למשרדים, ופועלת מתוך ההבנה שתשתיות התקשורת הן האלמנט החשוב ביותר בכל ארגון ובכל סדר גודל. הקמת התשתיות נעשית עוד בשלב תכנון המשרד וכוללת מתן נקודות ודגשים לאדריכל האמון על הפרויקט, בהיבט של נקודות הרשת הדרושות ויישומן בחלל המשרד. תכנון מקדים יאפשר לתשתיות להעביר מידע בדרך אפקטיבית ולמנוע תקלות ועיכוב בהעברת המידע.

לאיכות התשתיות יש השפעה רבה על ההתנהלות הארגונית, ולכן צוות החברה נכנס לתמונה כבר בתהליך הקמת המשרד, על מנת לייצר בסיס חזק שישפיע על איכות התקשורת הפנים והחוץ ארגונית. בשלב הקמת המשרד, צוות החברה מתכנן הייטב את תשתיות האינטרנט והרשת האלחוטית, הכבילה, את מצלמות האבטחה, המרכזייה, תקשורת המדפסות ועוד.

השירות הניתן בתהליך הקמת המשרד